Mangalasasana Pasuram Numbers & Kshetram/Azhwar-wise

Jaya Jaya Sri Sudarsana !

Jaya Jaya Sri Sudarsana !

Srivaishnava Divya Desa Mangalasasana Pasurams sung by 12 Azhwars (Alwars), Each Kshetram wise – Pasuram number given with Azhwar’s name. The Pasurams can be had from this website’s DivyaPrabhandam Links provided in the above drop down menu, under Religion > Divya Prabandham. A brief note on Azhwars and the Number of pasuram list can be had from here.

The Manglasasana Pasurams for Each kshetram by Azhwars are listed here. The number refers to the respective pasuram List of the Divya Prabhandam that can be had from this link. I am thankful to Mr. B. R. G. Iyengar for his efforts in compiling the following list of Pasurams sung by Azhwars on Each Kshetram.

Serial Number and KshetramName of AzhwarsComposition & Pasuram Numbers
Chozhanadu Thirupathigal
001. SrirangamPoigaiazhwarMudal Thiruvandathi – 6
BoothatalwarIrandamT.Andadi – 28, 46, 70, 88
PeyazhwarMoonraam T.Andadi – 62
Thirumazhisai AzhwarNaanmuhan T.Andadi – 3, 30, 36, 60
Tiruchandavirutham 21, 49-55, 93, 119
NammazhwarTiruvirutham 28
Thiruvoimozhi 7-2-1 to 11
Kulasekara AzhwarPerumalThirumozhi 1-1to 11, 2-1 to10 , 3-1 to 9
PeriyazhwarPeriyazhwarThirumozhi 4-8-1 to 10, 4-9- 1 to 11, 4-10-1 to 10
AndalNachiarThirumozhi 11-1 to 10
TondaradippodialwarTirumalai 1 to 45
Tiruppallieluchi 1 to 10
TiruppanalwarAmalanadippiran 1 to 10
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 5-4-1 to 5-8-10
002. VaraiyurThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 9-2-5
003. TirutthanjaiBoodathazhwarIrandamT.Andad 70
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 1-1-6, 2-5–3, 7-3-9
004. TiruanbilThirumazhisai AzhwarNaanmuhanT.Andadi 36
005. UttamarKoil (Karambanur)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 5-6-2
006. TiruvellaraiPeriyazhwarPeriyazhwarThirumozhi 2-8-1 to 10
Thirumangai AzhwarSiriathirumadal 37
PeriyaThirumadal 37
PeriyaThirumozhi 5-3-1 to 10, 10-1-4
007. PullumbhhothamgudiThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 5-1-1 to 5-1-10
008. Tirupper (Koiladi)Thirumazhisai AzhwarNaanmuhanT.Andadi 36
PeriyazhwarPeriyazhwarThirumozhi 2-5-1, 2-6-2, 2-9-4
NammazhwarThiruvoimozhi 10-8-1 to 11
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 1-5-4, 5-6-2, 5-9-1 to 10, 7-6-9, 10-1-4,10-1-10
Tirunedundandakam 8, 9, 19
Tirukkrunandagam 17, 19
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 58
009. AdanurThirumangai AzhwarPeriyaThirumadal 65 – To 78
010. Tiruvalandur (Therezhundur)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 7-5-1 to 7-8-10
Tirunedundandagam 15, 26
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 61
011. Tiruppuliyaar (Tiruchirupuliyur)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi
012. TirucheraiThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 7-4-1 to 10, 10-1-6
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 56
013. Talaichengadu (Tiruthalaichenga)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 8-9-9
PeriyaThirumadal 67
014. Tirukudanthai (Kumbakonam)BoodathazhwarIrandamT.Andadi 70, 97
PeyazhwarMoonramT.Andadi 30, 62
Thirumazhisai AzhwarNaanmuhanT.Andadi 36
Tiruchandavirutham 1
PeriyazhwarPeriyazhwarThirumozhi 1-3-3, 1-7-4, 2-6-2, 2-6-6
AndalNachiarThirumozhi 2-7-7
NammazhwarThiruvoimozhi 5, 8-1 to 11, 8-2-6, 10-9-7
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 1-1-2, 1-1-7, 1-5-4, 2-4-1, 3-6-5, 5-5-7, 6-8-9
Tirunedundandagam 6,14
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 54
015. Tirukkandiyur (Kandanpuram)Thirumangai AzhwarTirukkurandandaham 19
016. Tiruvinnaharam (Uppiliappan koil)PeyazhwarMoonraamT.Andadi 61, 62
NammazhwarThiruvoimozhi 6-3-1 to 11
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 6-1-1 to 10, 6-2-1 to 10, 6-3-1 to 10, 10-1-8
Tirunedundandaham 29
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 53
017. TirukkannapuramPeriyazhwarPeriyazhwarThirumozhi 1-6-8
AndalNachiarThirumozhi 4 -2
Kulasekara AzhwarPerumalThirumozhi 8-1 to 10
NammazhwarThiruvoimozhi 9-10- 1 to 11
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 8-1-1 to 8-10-10
018. TiruvaliKulasekara AzhwarPerumalThirumozhi 8-7-1
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-4-1, 3-5-1 to 3-7-10, 4-9-2, 6-8-2, 8-9-6, 8-9-8
Tirunedundandaham 12
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 67
019. Tirunagai (Nagapattinam)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 9-2-1 to 10
020. TirunaraiyurThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-4-1, 4-9-2, 6-4-1 to 7-3-10
Tirunedundandaham 16,17
SiriyaThirumadal 30
PeriyaThirumadal 38
021. Nandipuravinnaharam (Nathan Koil)Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 5-10-1 to 10
022. Tiruvindalur (Indalur)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-9-1 to 10
PeriyaThirumadal 63
023. Tillaitirucchitrakutam (Chidambaram)PeriyazhwarPeriyazhwarThirumozhi 2-6-7
Kulasekara AzhwarPerumalThirumozhi 10-1 to 10
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 3-2-1 to 3-3-10
PeriyaThirumadal 24
024. Tirukalichiramavinnagaram ( Sirghazhi)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 3-4-1 to 10
025. KoodalurThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 5-2-1 to 10
026. TirukkannangudiThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 9-1-1 to 10
027. TirukkannamangaiThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 7-6-5, 7-10-1 to 10, 10-1-1, 11-6-7
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 57
028. Kapisthalam (Tirukkavitthalam)Thirumazhisai AzhwarNaanmuhanT.Andadi 50
029. TiruveliangudiThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-10-1 to 10
030. TirumanimadakoilThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 3-8-1 to 10
PeriyaThirumadal 68
031. TiruvaikuntavinnaharamThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 3-9-1 to 10
032. TiruaprameyavinnaharamThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 3-10-1 to 10
033. Tiruthevanarthohai (Madhavaperumalkoil)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-1-1 to 10
034. TiruvanpurushothamamThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-2-1 to 10
035. TiruchembonkoilThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-3- 1 to 10
036. TiruthetriambalamThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-4-1 to 10
037. TirumanikudumThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-5-1 to 10
038. TirukkavalambadiThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-6- 1 to 10
039. Tiruvellakulam (Annankoil)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-7-1 to 10
040. TiruparthanpalliPoigai AzhwarMudalT.Andadi 67
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 4-8-1 to 10
Pandyanaattu Tirupatigal
041. TirumaalirumsholaiBoodathazhwarIrandam T.Andadi 46, 48, 54
(Alahar sannidhi / Kallalahar sannidhi)PeyazhwarMoonramT.Andadi 61
PeriyazhwarPeriyalarThirumozhi 1-6-8, 3-4-5, 4-2-1 to 11, 4-3-1 to 11, 5-3-1 to 10
AndalNachiarThirumozhi 4-1-1, 9-1 to 10
NammazhwarThiruvoimozhi 3-10-1 to 11, 10-7-1 to 11, 10-8-1, 10-8-6
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 9-8-1 to 10, 9-9-1 to 10
042. Tirukkottiyur (Goshtipuram)BoodathazhwarIrandam T.Andadi 46,87
PeyazhwarMoonramT.Andadi 62
Thirumazhisai AzhwarNaanmuhan T.Andadi 34
PeriyazhwarPeriyazhwarThirumozhi 1-2- 1 to 10, 4-4-1 to 11, 2-6-2
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 9-10-1 to 10, 10-1-9, 7-1-3
PeriyaThirumadal 63
043. TirumeyyamThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-5-8, 3-6-9, 5-5-2, 6-8-7, 8-2-3, 10-1-5, 11-7-5
Tirunedundandaham 19
044. Tirupullani (Darbhashayanam)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 9-3-1 to 10, 9-4-1 to 10
PeriyaThirumadal 67
045. TiruttangalBoodathazhwarIrandam T.Andadi 70
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 5-6-2
Tirunedundandaham 17
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 59
046. TirumugurNammazhwarTiruvoymozhi 10-1-1 to 10
Thirumangai AzhwarSiriyaThirumadal 39
047. TirukkudalThirumazhisai AzhwarNaanmuhan T.Andadi 39
(Koodal / Thenmadurai)AndalNachiarThirumozhi 4-1 to 10
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 9-2-5
048. SrivilliputturPeriyazhwarPeriyazhwarThirumozhi 2-2-6
AndalNachiarThirumozhi 5-5
049. Alwartirunagari (Kurukapuri)NammazhwarThiruvoymozhi 4-10-1 to 10
050. Tirutollaivillimangalam (Ratte Tirupati)NammazhwarThiruvoymozhi 6-5-1 to 11
051.TirusirivaramangaiNammazhwarThiruvoymozhi 5-7-1 to 11
(Vanamamalai,Thothadri, Naanguneri)
052. TiruppulingudiNammazhwarThiruvoymozhi 9-2-1 to 11, 8-3-5
053. Tirupperai /(Tentirupparai)NammazhwarThiruvoymozhi 7-3-1 to 10
054. SreevaikuntamNammazhwarThiruvoymozhi 9-2-4, 9-2-8
055. Varagunamangai (Nattham)NammazhwarThiruvoymozhi 9-2-4
056. Perumkulam (Tirukulandai)NammazhwarThiruvoymozhi 8-2-4
057. TirukurungudiThirumazhisai AzhwarTiruchendavirutham 62
PeriyazhwarPeriyazhwarThirumozhi 1-6-8
NammazhwarThiruvoymozhi 5-5-1 to 10, 1-10-9, 3-9-2
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 5-6-2, 6-3-3, 9-5-1 to 9-6-10
Tirundundandaham 14
PeriyaThirumadal 55
058. TirukkolurNammazhwarThiruvoymozhi 6-7-1 to 11, 8-3-5
Keralanaattu Tirupatigal
059. Tiruvananthapuram (Ananthashayanam)NammazhwarThiruvoymozhi 10-2- 1 to 11
060. Tiruvanparisaram (Tirupatisaram)NammazhwarThiruvoymozhi 8-3-7
061. Tirukatkarai (Tentirukatkarai)NammazhwarThiruvoymozhi 9-6-1 to 11
062. TirumalikkalumNammazhwarThiruvoymozhi 9-7-1 to 11
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 7-1-6
Tirundundandaham 10
PeriyaThirumadal 65
063. Tiruppuliyur (Kuttanadutiruppuliyur)NammazhwarThiruvoymozhi 8-9-1 to 11
Thirumangai AzhwarSiriyaThirumadal 39
064. Tiruchenganrur (Tiruchitraru)NammazhwarThiruvoymozhi 8-4- 1 to 11
065. TirunavaiNammazhwarThiruvoymozhi 9-8- 1 to 11
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 6-8-3, 10-1-9
066. Tiruvella (Tiruvella vala)NammazhwarThiruvoymozhi 5-9-1 to 11
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 9-7- 1 to 10
PeriyaThirumadal 58
067. TiruvanvandurNammazhwarThiruvoymozhi 6-1-1 to 11
068. TiruvattaruNammazhwarThiruvoymozhi 10-6-1 to 11
069. Tirumittorukodu (Mittakodu,Vittavakotu)Kulasekara AzhwarPerumalThirumozhi 5-1 to 10
070. TirukkaditanamNammazhwarThiruvoymozhi 8-6-1 to11
071. Tiruvaranvilai (Aramula)NammazhwarThiruvoymozhi 7-10-1 to 11
Nadunaattu Tirupatigal
072. TiruvahindrapuramThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 3-1-1 to 10
073. Tirukkovalur*PoigaiazhwarMudal T.Andadi 1-100 
*BoothatazhwarIrandam T.Andadi 1-100
*PeyazhwarMoonram T.Andadi 1-100
*The first 100s of the three Andadis were sung here.
Thondadesa Tirupatigal
074. Atthigiri (Hastigiri – Kaanchipuram)BoodathazhwarIrandamT.Andadi 2
PeyazhwarMoonramT.Andadi 1
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 6-10-4
Tirukurandandam 19
Tirunedundandaham 1
075. AstabhujaperumalkoilPeyazhwarMoonram T.Andadi 99
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-8-1 to 10
PeriyaThirumadal 64
076. Tiruttanka (Deepaprakasankoil)NammazhwarTiruvirutham 26
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 10-1-1
Tirunedundandaham 14
077. Velukkai (Kamasikaperumalkoil)PeyazhwarMoonram T.Andadi 26, 34, 62
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumadal 63
078. Tiruppatakam (Pandavathootarkoil)BoodathazhwarIrandam T.Andadi 94
PeyazhwarMoonramT.Andadi 30
Thirumazhisai AzhwarTiruchendavirutham 63, 64
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 6-10-4
PeriyaThirumadal 63
079. TiruneerakamThirumangai AzhwarTirunedundandaham 8
080. Tirunilathingal thundamThirumangai AzhwarTirunedundandaham 8
Tiruooragam (Ulagalandaperumalkoil)Thirumazhisai AzhwarTiruchendavirutham63, 64
Thirumangai AzhwarTirunedundandaham 8, 13
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 63
082. TiruveqaPoigai AzhwarMudal T.Andadi 77
PeyazhwarMoonram T.Andadi 26, 62, 64, 76
Thirumazhisai AzhwarNaanmuhanT.Andadi 36
Tiruchendavirutham 63, 64
NammazhwarTiruvirutham 26
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-6-5, 10-1-7
Siriya Tirumadal 39
PeriyaThirumadal 64
083. TirukkarakamThirumangai AzhwarTirunedundandaham 8
084. TirukkaravanamThirumangai AzhwarTirunedundandaham 8
085. TirukkalvanurThirumangai AzhwarTirunedundandaham 8
086. TiruppavalavannamThirumangai AzhwarTirunedundandaham 9
087. Paramechuravinnaharam (Vaikuntaperumalkoil)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-9- 1 to 10
088. TiruputkuzhiThirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-7-8
PeriyaThirumadal 57
089. Tiruninravur (Thinnanur)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-5-2, 7-10-5
090. Tiruvellur (Tiruevvul)Thirumazhisai AzhwarNaanmuhanT.Andadi 36
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-2-1 to 10
PeriyaThirumadal 57
091. Tiruneermalai (Thoyachalam)BoodathazhwarIrandam T.Andadi
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-4-1 to 10
092. Tiruvidavendai (Tiruvidunthai)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi
093. TirukadanmallaiBoodathazhwarIrandam T.Andadi 70
(Maamallapuram. Mahabalipuram)Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-5-1 to 10, 2-6-1 to 10, 3-5-8, 7-1-4
Tirukurandandam 19
Tirunedundandaham 9
Siriya Tirumadal 39
PeriyaThirumadal 58
094. Tiruvallikeni (Triplicane)PeyazhwarMoonram T.Andadi 16
Thirumazhisai AzhwarNaanmuhanT.Andadi 35
Thirumangai AzhwarPeriyaThirumozhi 2-3-1 to 10, 8-9-4, 8-9-9, Siriya Tirumadal 39
PeyazhwarMoonram T.Andadi 61
Vadanadu Tirupatigal
096. Tiruvengadam (Tirupati)Poygai AlwarMudal Thiruvandadi 5, 26, 28, 37, 38, 39, 40, 53, 58, 64, 65, 68, 74, 76, 77, 82, 99
Bhoodataazhwar4Irandaam Thiruvandadi 25, 28, 33, 45, 46, 53, 54, 70, 72, 75
Pey AlwararMoonram T.andadi 14, 26, 30, 32, 39, 40, 45, 58, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71,72, 
73, 75, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Thirumazisai AlwarNaanmuhan Thiruvandadi 31, 34, 39-48, 90; Thiruchanda Viruttam 48, 60, 81
PeriyalwarThirumozhi 1.5.3, 1.9.8, 2.6.9. 2.7.3, 2.9.6, 3.3.4, 5.4.1
AndalNachiyaar Thirumozhi 1.1, 1.3, 4.2, 5.2, 8.1-8.10, 10.5, 10.8
Thiruppan AlwarAmalanadipiran 1, 3
Kulasekhara AlwarPerumal Thirumozhi 4.1-4.11
NammalwarThiruvoimozhi 1.8.3, 2.6.9-10, 2.7.11, 3.3 (full),3.5.8, 3.9.1, 4.5.11,6.6 (full),
6.9.5, 6.10 (full),8.2.1, 9.3.8, 10.5.6, 10.7.8
Tiruviruttam 8, 10, 15, 31, 50, 60, 67, 81
Periya Thiruvandathi 68
Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 1.8 (full), 2.1 (full), 3.5.9, 4.3.8, 4.7.5, 5.3.4, 5.5.1, 5.6.7, 6.8.1,
7.1.3, 7.3.5, 7.10.3, 8.2.3, 9.7.4, 9.9.9, 10.1.2, 10.9.2, 10.10.5, 11.3.7, 11.5.10
Tirukkurundandakam 7
Tirunedundandakam 16
Siriya Tirumadal 39
Periya Tirumadal 62
097. Ahobilam (Singavelkunram)Tirumangai AlwarPeriya Thirumozhi 1-7-1 to 10
098. TiruAyodhya (Ayodhya)PeriyazhwarPeriyazhwar Thirumozhi 3-9-6, 8-10, 3-10-4, 8-4-7, 9
Kulasekhara AlwarPerumal Thirumozhi 8-6-7, 10-1-8
Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 10-3-8
099. NaimisharanyamThirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi1-6-1 to 10
100. Tirusaligramam (Saligramam)PeriyazhwarPeriyazhwar Thirumozhi 2-9-5, 4-7-9
Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 1-5-1 to 10
101. Tiruvadari (Badarikashram)PeriyazhwarPeriyazhwar Thirumozhi 4-7-9
Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 1-3-1 to 10, 1-4-1 to 10
Siriya Tirumadal 39
102. Tirukkandan (Devaprayag / Ghatinagar)Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 4-7-1 to 11
103. Tiruppiriti (Joshimutt / Nandaprayag)Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 1-2-1 to 10
104. Thuvarai (Dwaraka)Thirumazisai AzhwarNaanmuhan Thiruvandadi 71
PeriyazhwarPeriyazhwar Thirumozhi 4-1-6, 4-7-8, 94-9-4, 5-4-10
AndalNachiyaar Thirumozhi 4-8, 9-8, 12-9
NammazhwarThiruvoimozhi 5-3-6
Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 6-6-7, 6-8-7
105. Vadamadurai (Govardhan / Mathura)PeriyazhwarPeriyazhwar Thirumozhi 3-6-3, 4-7-9, 4-10-8
AndaalTiruppavai 5
Nachiyaar Thirumozhi 4-5-6, 6-5, 7-3, 12-1
NammazhwarThiruvoimozhi 7-10-1, 8-5-9, 9-1- t o11
Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 6-7-5, 6-8-10, 9-9-6
Siriya Tirumadal 39
106. Tiruaypadi (Gokul)PeriyazhwarPeriyazhwar Thirumozhi 2-2-5, 2-3-7, 3-4-10
AndaalNachiyaar Thirumozhi 12-2, 13-10
Eternal Abodes
107. Tirupparkadal (Ksheerabdisagaram)Poigai AzhwarMudal Thiruvandathi 25
BhoothataazhwarIrandaam Thiruvandathi 3, 28
PeyazhwarMoonram Thiruvandathi 11, 31, 32, 61
Thirumazisai AzhwarNaanmuhan Thiruvandathi 3, 36
Tiruchanda Viruttam 17, 18, 23, 28, 29
Kulasekhara AzhwarPerumal Thirumozhi 2-8, 4-4
PeriyazhwarPeriyazhwar Thirumozhi 2-6-2, 4-10-5, 5-1-2, 5-1-7, 5- 4-9, 5-10-2
AndaalTiruppavai 2
Nachiyaar Thirumozhi 2-3, 5-7
NammazhwarThiruvoimozhi 2-5-7, 2-6-5, 3-6-3, 3-7-1, 4-3-3, 5-3-7, 6-9-5, 8-1-8, 8-2-8, 8-5-4
Tiruvirutham 79
PeriyaT.Andadi 34, 77
Thirumangai AzhwarPeriya Thirumozhi 1-6-6, 1-6-9, 1-8-2, 3-5-2, 5-4-2, 5-6-1, 5-7-6, 7-1-3, 7-4-10,
8-10-7, 9-6-2, 9-9-1, 10-1-3, 11-5-10
Tirunedundandakam 9,15
108. Paramapadam – (Vaikuntham – Tirunadu)Poigai AzhwarMudal Thiruvandathi 68-77
PeyazhwarMoonram Thiruvandathi 61
Thirumazisai AzhwarNaanmuhan Thiruvandathi 95
Tiruchanda Viruttam 48
PeriyazhwarPeriyazhwar Thirumozhi 3-6-3, 4-7-9, 5-4-10
NammazhwarThiruvoimozhi 3-10-5, 4-4-1, 5-3-9, 6-9-5, 8-2-8, 9-8-7, 10-7-3
Tiruvirutham 75
PeriyaT.Andadi 68
Note: Though this page is created with good intention to help the readers, every likelihood that there is one or two omissions in the above listing. I request the readers/visitors to point out any omissions so as to make this page complete. Thanks for your visit.

    TRS Iyengar

    Born on Makara Uthiradam star, native of Mukkur and brought up in Ladavaram village near Arcot and now well settled in Mumbai for over five decades. Presently, at 70, trying to run this website without any commercial expectations or profit motive, just for the sake of our future generations to understand about Sanatana Dharma & Srivaishnavam sampradayam.Within my limited knowledge that I put it here, what I learnt from the world.