Browsing Category

Religious Events

Sarvari year’s Festival Chart in Tamil – 2020-2021

Jaya Jaya Sri Sudarsana ! Jaya Jaya Sri Sudarsana !   Click here for Festival Chart in phonetic English Click her for TharppaNa Sankalpams in phonetic English ஸ்ரீ:ஸ்ரீராம ஜெயம் 13.03.20 வெள்ளி ஸ்வாதி14.03.20 சனி பங்குனி...

Rig Veda Upakarma Mantram 04.08.2020 in Devanagari(Sanskrit)

Jaya Jaya Sri Sudarsana ! Jaya Jaya Sri Sudarsana ! Rig (rg) Veda Upakarma – in Devanagari (Sanskrit) Click here to get this in Tamil Unicode Click here to get this in phonetic English...

Sarvari year 2020-2021 Tharppana Sankalpam in Phonetic English

Jaya Jaya Sri Sudarsana ! Jaya Jaya Sri Sudarsana ! Religion – Events -> Sarvarii Tamil  Year Srivaishnava TharppaNa Sankalpam –  2020-2021 Click here for tharppaNa Sankalpams in Tamil You can download Tamil contents in...

Rig Veda (Rk, Rg) upakarma Sankalmpam 04.08.2020 in Phonetic English

Jaya Jaya Sri Sudarsana ! Jaya Jaya Sri Sudarsana ! Rig (rg/Rk) Veda Upakarma – in phonetic accent of the Tamil version Please read this as you read it in Tamil ! Click here...

Sarvari 2020-2021 Srivaishnava Important TharppaNa sankalpams in Tamil

Srivaishnavam  Parambaryam, Traditions &  The Culture that stands Class apart from othersEssence of Srivaishnavam Practices – Sarvari   Year’s Tharppana important Sankalpams Click here for Festival Chart in phonetic English Click her for TharppaNa...

Sama Veda Upakarma Mantra 22.08.2020 – Tamil

Srivaishnava Sama Veda Upakarma Mantram In Tamil Unicode Fonts – SamOpakarma. Saama Veda Upakarma on 2nd September 2019 If you face any fonts problem, then you can download the PDF file from the following...

Yajur vEda Upaakarma Sankalmpam (Aavani Avittam) In Tamil

Essence of Srivaishnavam Practices – Yajur Upakarma for Iyer and Iyengar of all sects,(Avani Avitam Sankalpam for 03.08.2020 – In Tamil Click here to get it in Phonetic English ஸ்ரீ யஜுர்உ பாகர்ம ஸ்நானம், நித்யானுஷ்டானம். பிறகு யக்ஞோபவீத தாரணம்.கை கால்கள் அலம்பி, ஆசனமம் செய்து இரண்டு புல் பவித்ரம்- இடுக்குப்புல் தரித்து ப்ராணாயாமம் செய்யவும். கைகூப்பி: ததேவ லக்னம், ஸுதினம் ததேவ, தாராபலம் சந்த்ரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தைவபலம் ததேவ லக்ஷ்மிபதே அங்ரியுகம் ஸ்வமராமி வடகலையார்:...

Rk, Yajur & Sama Veda Upaakarma : Links (Aavani Avittam 2020)

Rg, (Rk, Rig),Yajur & sAma VEda upAakarma – Avani Avittam 2020 Sarvari Year (Aavani Avittam) (Common to Iyer & Iyengar of all sects) Srimathe Lakshminrusimha Parabhrammane Namaha: Click this link for Rg Upakarma (Rig...

Rig Veda (Rg, Rk, rik) Avani avittam 2020 in Tamil – 2020-2021

Jaya Jaya Sri Sudarsana ! Jaya Jaya Sri Sudarsana !   ஸ்ரீ ரிக்வேதிகள் உபாகர்ம. ஸ்நானம், நித்யானுஷ்டானம். பிறகு யக்ஞோபவீத தாரணம்.கை கால்கள் அலம்பி, ஆசனமம் செய்து இரண்டு புல் பவித்ரம் – இடுக்குப்புல் தரித்து ப்ராணாயாமம் செய்யவும். பின்னர் கைகூப்பி: ததேவ லக்னம், ஸுதினம் ததேவ தாராபலம் சந்த்ரபலம் ததேவ. வித்யாபலம் தைவபலம் ததேவ லக்ஷ்மிபதே அங்ரியுகம் ஸ்வமராமி அஹோபில மடம் சிஷ்யர்களுக்கு மட்டும்: யஸ்யா பவது பக்த ஜனார்த்தஹந்து, பித்ருத்வ மன்யேஷ்வ விசார்யதூர்ணம், ஸ்தம்பேவதார தமனன்ய லப்யம், லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹம் சரணம் ப்ரபத்யே. வடகலையார்: -அஸ்மத் குருப்யோ நம: ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதார்ய கவிதார்க்கிககேசரீ. வேதாந்தாசார்ய வர்யோமே ஸந்நிதத்தாம் ஸதாஹ்ருதி | குருப்ய: தத் குருப்யஸ் ச ந்மோவாகே மதீமஹே, வ்ருணீ மஹேச தத்ராத்யௌ தம்பதீ ஜகதாம்பதீ, ச்வசேஷபூதேன மயாஸ்வீயை: ஸர்வபரிச்சதை, விதாதும் ப்ரீதமாத்மானம் தேவ ப்ரக்ரமதே ஸ்வயம். ஐயங்கார் – வடகலை , தென்கலை மற்றும் ஸ்மார்த்தாள் (ஐயர்) – எல்லோருக்கும் பொது :ஸுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்னோப சாந்தயே யஸ்யத்விரத வக்ராத்யா பாரிஷத்யா பரச்சதம் விக்னம் நிக்னந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாச்ரயே என்று சொல்லி, பிறகு வலது தொடை மீது இடது உள்ளங்கை மேல் வைத்துகொண்டு கீழே உள்ளபடி ஸங்கல்பத்தை கூறவும்: ஹர்ரிஹரோந்தத்ஸத் ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்த, அஸ்ய ஸ்ரீபகவத: மஹாபுருஷஸ்ய விஷ்ணோராக்ஞயா ப்ரவர்த்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரம்மண: த்விதீய பரார்த்தே, ஸ்ரீச்வேதவரஹகல்பே, வைவஸ்த மன்வந்த்தரே, கலியுகே ப்ரதமே பாதே,, ஜம்பூத்வீபே,  பாரதவர்ஷே . பரதக்கண்டே சகாப்தே மேரோர் தக்ஷிணே பார்ச்வே: அஸ்மின் வர்த்தமானே வ்யாவஹாரிகே ப்ரபவாதி சஷ்டி ஸம்வத்ஸராணாம் மத்யே – சார்வரி நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனே, க்ரீஷ்ம ரிதௌ, கடக மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே, ப்ரதமாயாம் ஸுப திதௌ, பௌம வாஸர, ச்ரவண/ச்ரவிஷ்டா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸௌபாக்ய யோகே, பாலவ கரணே, அஸ்யாம் ப்ரதமாயாம் ஸுபதிதௌ, ஸ்ரீ பகவதாக்ஞா _________@1\ __________#2 __________*3 _@1-–(வடகலையார் – ) ஸ்ரீமன் நாராயண ப்ரீதியர்த்தம் #2— (தென்கலையார் ) பகவத் கைங்கர்ய ரூபம்...

Gayatri Japam Sankalmpam (Gayathri on 04.08.2020)

Gayatri Japam Sankalmpam (Gayatri 04.08.2020) In the early morning after your daily routines, sit facing east in a place without any disturbances. The sankalpam for Gayatri is given below. As far as possible please...